sobota 20. prosince 2014

Základy jógové filosofie - Jámy

Autor: Rolf Sovik, 9/2013
Zdroj: https://yogainternational.com/article/view/yoga-philosophy-basics-the-5-yamas
Překlad: Tom Petr, 11/2014

 

Sebeuvědomění, které získáte praktikováním pěti jám vám pomůže přetransformovat negativní energii a kultivovat hluboký, trvalý hluboký pocit míru. Zde je stručná definice jednotlivých jám spolu s doporučením, jak je začít praktikovat ještě dnes.

Neubližování (Ahimsa)

V sanskrtu předpona "a" znamená "ne", zatímco himsa znamená "poškozování, zraňování, zabíjení nebo páchání násilí". Ahimsa jako první z pěti jám je i na prvním místě v důležitosti. Je praxí neubližování a nenásilí. Mudrcové ji označují za klíč k dosažení harmonických vztahů ve vnějším světě a pokojného vnitřního života.
Na hlubší úrovni není ahimsa ani tak vědomý proces, jako spíše přirozený důsledek jógové praxe. Postupný rozvoj na naší cestě vede k uvědomění si klidného a neměnného jádra, které je naší opravdovou podstatou. Touha zabránit násilí je pak spontánním vyjádřením tohoto uvědomění. Začínáme si uvědomovat, že vnitřní já v ostatních je totožné s naším vlastním vnitřním já a přejeme si, aby žádné bytosti nebylo ubližováno.

Tip pro praxi: Cvičte se v laskavosti, přijímání a odpouštění vůči sobě i vůči ostatním. Podle mudrců  v nás při plném uplatňování ahimsy vyvstane hluboce zakořeněná a překvapivě silná vnitřní důvěra.

Pravdivost (Satya)

Slovo "sat" v sanskrtu znamená "to, co existuje, to, co je". Proti tomu "satya" znamená "pravdivost" - vnímání a popisování věcích takových, jaké jsou místo takových, jaké bychom je chtěli mít.

Tip pro praxi: Naučte se ve svém nitru rozpoznávat kaskády strachu a dalších negativních emocí, které vás svádějí k překrucování reality. Pokud jednou těmto strachům porozumíte a zpracujete je, vaše myšlenky, řeč a jednání mohou být uvedeny do souladu s pravdou, a to i v případě, že se zaměříte hlouběji na své potřeby a touhy. Navenek se zdržte lhaní a mluvte jasně s laskavostí a soucitem.

Nekradení (Asteya)

Slovo "steya" znamená "krádež". V kombinaci s předponou "a" dává třetí jámu, astéju: "nekradení". Pravděpodobně si vybavíme krádež hmotných věcí, ovšem je pravděpodobnější, že v našem světě jsou pravděpodobnějšími objekty krádeže nehmotné věci jako informace nebo emocionální náklonnost.

Tip pro praxi: Protože nutkání ke krádeži vzniká z pocitu neštěstí, nenaplněnosti a závisti, řešením je cvičit se při sebemenší příležitosti v dávání. Věnujte jídlo, věnujte peníze, věnujte čas. Protože bohatství je ve skutečnosti stavem mysli, začnete se cítit čím dal bohatšími; prostřednictvím nesobeckého dávání vám může pocit vnitřního bohatství přinést i bohatství vnější.

Zdrženlivost smyslů (Brahmačarja)

Doslovným překladem slova brahmačarja je "kráčet s vědomím Boha". Prakticky vzato to znamená, že brahmačarja obrací mysl dovnitř, přičemž ovlivňuje a kontroluje smysly a vede tak ke svobodě od závislostí a tužeb. Mudrcové nás ujišťují, že pokud je mysl osvobozena od nadvlády smyslů, smyslová potěšení jsou nahrazena vnitřní radostí.
Tip pro praxi: Moudrá rozhodnutí ohledně knih a časopisů, které čtete, filmů, na které se díváte a společnosti, v níž se zdržujete, vám pomohou zachovat si energii a udržet soustředěnou a pohotovou mysl. Umírněnost ve všech smyslových aktivitách, tak, že v nich nezůstáváte uvězněni, oddanost a věrnost jednomu partnerovi ve vztahu, který je vzájemně podporující - to je naplněním brahmačarji.

Nechamtivost (Aparigraha)

Graha znamená "uchopit" a pari znamená "věci": aparigraha znamená "nelapat po věcech" neboli nechamtivost. Pomáhá nám získat vyvážený vztah ke věcem, které každý z nás nazývá "moje".
Jogínské ponaučení říká: "Všechny věci na světě jsou vám k dispozici, ale nikoliv k vlastnictví". To je základem aparigrahy. Kdykoliv se staneme majetnickými, stáváme se na oplátku vlastněnými, v úzkostném lpění na našich věcech a honbě za dalšími. Ale pokud využíváme věcí, které k nám přicházejí a radujeme se z nich bez toho, abychom se na nich stali emocionálně závislými, pak nad námi ani nezískají moc, ani nás nezavedou k falešným ztotožňováním a očekáváním.

Tip pro praxi: Prozkoumejte své vlastní tendence vzhledem k majetnictví. Staráte se lépe o objekt ve svém vlastnictví než o ten, který patří někomu jinému? Shromažďujete něčeho více, než jste schopni upotřebit? Jste příliš závislí na druhých, vkládáte do vztahu více, než je zdrávo, nahrazujete vzájemné dávání a přijímání neúprosným vynucováním, nebo se snažíte pozvednout své sebvevědomí získáním lásky někoho jiného? Cvičení se v nechamtivosti nám pomáhá zkoumat naši domýšlivost a vede nás zpět ke zdravým vztahům s druhými.

O autorovi: Rolf Sovik je prozidentem a duchovním vedoucím Himalájského institutu a klinickým psychologem s privátní praxí. Jógu studoval ve Spojených státech, v Indii a Nepálu. Vystudoval filosifii, hudbu, východní nauky a klinickou psychologii. Dřívější spoluředitel Himalájského institutu v Buffalu, NY začal svoji praxi jógy v roce 1972 a roku 1987 byl zasvěcen jako pandit v himalájské tradici. Je autorem knihy Moving Inward, spoluautorem oceňované knihy Yoga:Mastering the Basics a přispěvatelem Yoga International.

Žádné komentáře:

Okomentovat