sobota 27. prosince 2014

6 důvodů, proč používat pomůcky na jógu


 Pomůcky jsou dnes využívány téměř ve všech směrech jógy. Mám na mysli zejména protiskluzovou podložku (případně v kombinaci s ručníkem). Soudě podle nabídky čínských shopů a tuzemských diskontních řetězců si mezi širší jógovou veřejnost našly cestu ještě pásek s přezkou a pěnový blok. To je ovšem obvykle maximum, se kterým se ve většině jógových studií můžeme setkat. Výjimkou je Iyengar jóga, která používá desítky různých druhů pomůcek, některé velmi rozměrné a nákladné. Níže najdete šest důvodů, proč je dobré o využití pomůcek uvažovat, i když zrovna Iyengar jógu necvičíte.

1. Bezpečnost

Ahimsa - neubližování je jedním ze základních principů jógové filosofie, je první z tzv. jám. A znamená to samozřejmě i neubližování sami sobě - jógová praxe by neměla vést k hazardování s vlastním zdravím. Typickým příkladem pozice, kdy je důležité dbát na bezpečnost, je svíčka (sálamba sarvangásana) Anglický výraz shoulderstand vystihuje dobře podstatu pozice - jde o stoj na ramenou - nikoliv na krku. Ovšem poskládat tělo tak, aby byla odlehčená krční páteř, uvolněné hrdlo a váha těla spočívala na vnější straně ramen a nadloktí, přičemž lokty zůstávají na šíři ramen, je zejména pro začátečníky velmi obtížné. Některé směry to řeší tak, že tuto pozici kvůli potenciálnímu riziku poškození krční páteře při výuce začátečníků úplně vynechávají. Nicméně svíčka je pro široké spektrum benefitů, které nabízí, nazývána královnou ásan. Stojí tedy za to najít způsob, jak umožnit její bezpečné provedení i začátečníkům. Podložením ramen několika dekami či pěnovými deskami a fixací nadloktí páskem se provedení pozice stává výrazně snazší a zejména bezpečnější. Případně existují další varianty provedení u zdi s pomocí speciální židle a bolsterů, které ještě více zmírní napětí přenášené do oblasti krku. Pomůcky tak umožňují bepečné provedení řady náročnějších ásan i těm, pro které by provedení bez pomůcek představovalo značné zdravotní riziko.

 2. Když chybí pružnost

Jedna ze základních stojných pozic je trikonásana (trojúhelník). Správné provedení bez pomůcek vyžaduje značnou flexibilitu. Pokud ji nemáte, bude Vaše trikonásana se snahou dosáhnout co nejníže k zemi kompromisem - buď pokrčíte koleno, nebo se Vám zkrátí dolní strana trupu, nebo tělo ztratí osu chodidel apod. Pokud si ale dáte za kotník přední nohy dřevěnou cihlu nebo pokud jste obzvláště zatuhlí třeba i židli, bude Vaše pozice sice jen částečná, ale můžete v ní provést a cítit správnou akci ve všech částech těla a výsledek pro Vás bude přínosnější. Vždy je lepší provádět pohyb správně do své hranice, než jít za tuto hranici za cenu zhroucení pozice a nebezpečného přetížení některé části těla. V případě začátečníků si obvykle všechny předklonové pozice zaslouží nějakou formu dopomoci, aby nedocházelo k nežádoucímu přetěžování spodních zad a naopak aby bylo umožněno správné vytažení páteře do délky.
I v paršvotanásaně je lepší udržet protažení, než se za každou cenu snažit dosáhnout na zem.

3. Když chybí síla

Paripurna návásana (pozice loďky) je pozicí, která vyžaduje jak flexibilitu, tak i sílu a rovnováhu. Pokud si pomůžete páskem, vyhnete se vyhrbení v zádech, kterým bývá nedostatek síly a flexibility začátečníky kompenzován a dokážete pozici provést správně s otevřeným hrudníkem. Podobně pokud zpočátku nemáte sílu zvednout se do Urdva Danurásany, pomůže Vám začít s rukama výše, než jsou nohy (na cihlách na židli, na viparita karaní boxu)
Provést loďku bez pomůcek nemusí být pro začátečníka snadné...

4. Otevření, relaxace

 Pokud jste někdy zkusili šávásanu (pozice mrtvoly) s hrudníkem podloženým bolsterem, dekami nebo dřevnými cihlami, jistě jste zaznamenali výrazně intenzivnější otevření hrudníku, než když ležíte na zemi bez podložení. Takové podložení napomáhá správné funkci bránice i mezižeberních svalů a tím správnému dýchání.
Podobně pokud jste zvyklí odmalička sedět na židli a nikoliv na zemi, bude pro Vás zpočátku obtížné v pozicích jako je sukhásana, siddhásana nebo badhakonásana (o padmásaně nemluvě) držet vzpřímenou páteř, a současně nechat klesnout kolena k zemi a úplně uvolnit třísla - rozhodně bude vhodné dostatečně podložit sedací kosti a případně i kolena...
Zvýšený sed (zde na bolsteru) umožní uvolnění v oblasti třísel.

5. Fixace správného postavení

Tádásana (pozice) hory vypadá na první pohled jako jednoduchá záležitost. Zkuste varianty s dřevěnou cihlou sevřenou nejprve mezi patami, pak mezi kotníky, pak mezi stehny těsně nad koleny a pak mezi stehny co nejvýše, pokaždé držte silný tlak příslušné části těla proti cihle, v případě držení mezi stehny přidejte vnitřní rotaci (posunujte stehny cihlu směrem dozadu). Poté vyzkoušejte držet v pozici tutéž akci bez pomůcek. Pomocí podobných izolovaných cvičení se vám prohloubí pochopení správné práce v ásanách - naučíte se lépe vnímat jednotlivé části svého těla a jejich zapojení v ásaně.
Dalším příkladem fixace správného postavení je pásek na nadloktí a cihla mezi rukama ve stoji na předloktí. Nebo cihla držená mezi lokty přičemž ruce s propletenými prsty jsou v úrovni čela při nácviku správného postavení lopatek, ramen a paží například pro stoj na hlavě. Klasickým příkladem je i již výše zmiňovaný pásek na nadloktích ve svíčce.
Stoj na předloktích s fixací cihlou a páskem

 6. Kompenzace zdravotního problému

Řada lidí, kteří začali cvičit jógu, se potýká s nějakým aktuálním zdravotním problémem nebo si nese následky dřívějších zranění. Vezměme jako příklad (z vlastní zkušenosti) bolavé zápěstí. Bezpečná cesta obvykle doporučovaná lékaři je se problematickému místu úplně vyhnout - na stoj na rukách zapomeňte, pokud vás bolí  i při psovi (adho muka švanásana), nedělejte ani toho. Tím sice pravděpodobně problém nezhoršíte, ovšem připravujete se o řadu velice prospěšných pozic, které by vám mohly pomoci slabé místo zpevnit a posílit. Proti tomu slepá víra v univerzální prospěšnost ásan a vykonávání zmíněných pozic i přes bolest může váš problém dále výrazně zhoršit. Řešením je zvolit takovou variantu, kdy dojde k přiměřenému zatížení problematické oblasti, aby se posílily příslušné svalové skupiny, ale přitom aby cvičení nebolelo. V případě bolavého zápěstí při stoji na rukách je kupříkladu vhodné zmenšit úhel svíraný dlaní a předloktím podložením dlaně na straně zápěstí dřevěným prahem nebo přeloženou podložkou.

Jaké pomůcky má smysl si pořídit

V centrech Iyengar jógy je k vidění opravdu velké množství pomůcek, z nichž některé jsou velmi objemné, jiné drahé nebo velmi úzce specializované. Rozhodně neuškodí se s nimi seznámit a pochopit, k čemu jsou určeny. Ovšem pro domácí praxi se většina z nás pohodlně obejde s podstatně užším spektrem pomůcek.

Nejdůležitější pomůckou je podložka. Není ásany, kde byste ji nevyužili (pokud tedy nelevitujete, ale i tak se může hodit na přistání). Pokud tedy cvičíte pravidelně, doporučuji pořídit takovou, která neklouže, nerozpadne se, zkrátka pro Vás bude radostí na ní cvičit. Nejlepší jsou podložky z přírodního kaučuku.

Důležité pomůcky, které máte doma a nic vás nestojí, jsou zeď a židle. Za zvážení ale určitě stojí i nákup speciální skládací židle na jógu, která svojí konstrukcí umožní širší využití.


Z textu výše vyplývají další velmi vhodné pomůcky - bavlněný pásek s přezkou (lépe dva), bavlněná deka (lépe dvě až čtyři), dřevěné cihly (pokud možno dvě), pěnové desky (čtyři), bolstery (aspoň jeden, lépe dva).

Pokud jste horlivými cvičenci Iyengar jógy, stojí za úvahu pořízení viparita karaní boxu, čtvrtkuláčů, dřevěného prahu, možná dokonce i lan na zeď. Ale pokud se vás toto týká, jistě již víte sami nejlépe, co je pro vás vhodné.

 Závěr

Jistě lze jógu cvičit i bez pomůcek, koneckonců žádná z finálních pozic použití pomůcek nepředpokládá. Naopak ale předpokládá zdravého, silného, pružného, koordinovaného a soustředěného cvičence. Pokud takoví jste, nezbývá, než vám blahopřát a konstatovat, že tento článek nebyl určen pro vás. Pokud se vás ale týká některý z bodů uvedených výše, je dobré použití pomůcek minimálně vyzkoušet. A to nejlépe v lekcích vyškoleného cvičitele, který umí pomůcky efektivně využívat. Na druhou stranu není jistě žádoucí vypěstovat si na pomůckách závislost vedoucí k neschopnosti ani po letech praxe provést plnou pozici bez dopomoci.
Většině z vás připadají prospěšné vynálezy jako jsou brýle, dlahy, hole, naslouchátka, rovnátka a další zdravotní pomůcky. Některé z nich dokážete časem odložit, jiné vám pomáhají žít i přes vaše tělesná omezení bohatší život. A podobný je i účel pomůcek na jógu - mohou vám usnadnit cestu a posunout vás ve vaší praxi dál.

sobota 20. prosince 2014

Základy jógové filosofie - Jámy

Autor: Rolf Sovik, 9/2013
Zdroj: https://yogainternational.com/article/view/yoga-philosophy-basics-the-5-yamas
Překlad: Tom Petr, 11/2014

 

Sebeuvědomění, které získáte praktikováním pěti jám vám pomůže přetransformovat negativní energii a kultivovat hluboký, trvalý hluboký pocit míru. Zde je stručná definice jednotlivých jám spolu s doporučením, jak je začít praktikovat ještě dnes.

Neubližování (Ahimsa)

V sanskrtu předpona "a" znamená "ne", zatímco himsa znamená "poškozování, zraňování, zabíjení nebo páchání násilí". Ahimsa jako první z pěti jám je i na prvním místě v důležitosti. Je praxí neubližování a nenásilí. Mudrcové ji označují za klíč k dosažení harmonických vztahů ve vnějším světě a pokojného vnitřního života.
Na hlubší úrovni není ahimsa ani tak vědomý proces, jako spíše přirozený důsledek jógové praxe. Postupný rozvoj na naší cestě vede k uvědomění si klidného a neměnného jádra, které je naší opravdovou podstatou. Touha zabránit násilí je pak spontánním vyjádřením tohoto uvědomění. Začínáme si uvědomovat, že vnitřní já v ostatních je totožné s naším vlastním vnitřním já a přejeme si, aby žádné bytosti nebylo ubližováno.

Tip pro praxi: Cvičte se v laskavosti, přijímání a odpouštění vůči sobě i vůči ostatním. Podle mudrců  v nás při plném uplatňování ahimsy vyvstane hluboce zakořeněná a překvapivě silná vnitřní důvěra.

Pravdivost (Satya)

Slovo "sat" v sanskrtu znamená "to, co existuje, to, co je". Proti tomu "satya" znamená "pravdivost" - vnímání a popisování věcích takových, jaké jsou místo takových, jaké bychom je chtěli mít.

Tip pro praxi: Naučte se ve svém nitru rozpoznávat kaskády strachu a dalších negativních emocí, které vás svádějí k překrucování reality. Pokud jednou těmto strachům porozumíte a zpracujete je, vaše myšlenky, řeč a jednání mohou být uvedeny do souladu s pravdou, a to i v případě, že se zaměříte hlouběji na své potřeby a touhy. Navenek se zdržte lhaní a mluvte jasně s laskavostí a soucitem.

Nekradení (Asteya)

Slovo "steya" znamená "krádež". V kombinaci s předponou "a" dává třetí jámu, astéju: "nekradení". Pravděpodobně si vybavíme krádež hmotných věcí, ovšem je pravděpodobnější, že v našem světě jsou pravděpodobnějšími objekty krádeže nehmotné věci jako informace nebo emocionální náklonnost.

Tip pro praxi: Protože nutkání ke krádeži vzniká z pocitu neštěstí, nenaplněnosti a závisti, řešením je cvičit se při sebemenší příležitosti v dávání. Věnujte jídlo, věnujte peníze, věnujte čas. Protože bohatství je ve skutečnosti stavem mysli, začnete se cítit čím dal bohatšími; prostřednictvím nesobeckého dávání vám může pocit vnitřního bohatství přinést i bohatství vnější.

Zdrženlivost smyslů (Brahmačarja)

Doslovným překladem slova brahmačarja je "kráčet s vědomím Boha". Prakticky vzato to znamená, že brahmačarja obrací mysl dovnitř, přičemž ovlivňuje a kontroluje smysly a vede tak ke svobodě od závislostí a tužeb. Mudrcové nás ujišťují, že pokud je mysl osvobozena od nadvlády smyslů, smyslová potěšení jsou nahrazena vnitřní radostí.
Tip pro praxi: Moudrá rozhodnutí ohledně knih a časopisů, které čtete, filmů, na které se díváte a společnosti, v níž se zdržujete, vám pomohou zachovat si energii a udržet soustředěnou a pohotovou mysl. Umírněnost ve všech smyslových aktivitách, tak, že v nich nezůstáváte uvězněni, oddanost a věrnost jednomu partnerovi ve vztahu, který je vzájemně podporující - to je naplněním brahmačarji.

Nechamtivost (Aparigraha)

Graha znamená "uchopit" a pari znamená "věci": aparigraha znamená "nelapat po věcech" neboli nechamtivost. Pomáhá nám získat vyvážený vztah ke věcem, které každý z nás nazývá "moje".
Jogínské ponaučení říká: "Všechny věci na světě jsou vám k dispozici, ale nikoliv k vlastnictví". To je základem aparigrahy. Kdykoliv se staneme majetnickými, stáváme se na oplátku vlastněnými, v úzkostném lpění na našich věcech a honbě za dalšími. Ale pokud využíváme věcí, které k nám přicházejí a radujeme se z nich bez toho, abychom se na nich stali emocionálně závislými, pak nad námi ani nezískají moc, ani nás nezavedou k falešným ztotožňováním a očekáváním.

Tip pro praxi: Prozkoumejte své vlastní tendence vzhledem k majetnictví. Staráte se lépe o objekt ve svém vlastnictví než o ten, který patří někomu jinému? Shromažďujete něčeho více, než jste schopni upotřebit? Jste příliš závislí na druhých, vkládáte do vztahu více, než je zdrávo, nahrazujete vzájemné dávání a přijímání neúprosným vynucováním, nebo se snažíte pozvednout své sebvevědomí získáním lásky někoho jiného? Cvičení se v nechamtivosti nám pomáhá zkoumat naši domýšlivost a vede nás zpět ke zdravým vztahům s druhými.

O autorovi: Rolf Sovik je prozidentem a duchovním vedoucím Himalájského institutu a klinickým psychologem s privátní praxí. Jógu studoval ve Spojených státech, v Indii a Nepálu. Vystudoval filosifii, hudbu, východní nauky a klinickou psychologii. Dřívější spoluředitel Himalájského institutu v Buffalu, NY začal svoji praxi jógy v roce 1972 a roku 1987 byl zasvěcen jako pandit v himalájské tradici. Je autorem knihy Moving Inward, spoluautorem oceňované knihy Yoga:Mastering the Basics a přispěvatelem Yoga International.

neděle 8. června 2014

Proč cvičit jógu?

www.iyogi.cz

 

 Co je to jóga?

Definic jógy je po internetu a v literatuře dost, necítím potřebu vymýšet na svém stupni poznání nějakou další. Jisté je, že nejde jen o tělesná cvičení. To, zda praktikující vnímá jógu jako cestu transformace ducha a těla, nebo jen jako zdravý pohyb s blahodárnými účinky na fyzickou kondici i psychiku, je ovšem otázkou jeho zaměření a momentální situace, v níž se nachází.

Moje cesta k józe

Sám jsem začal s jógou netypicky, totiž tak, že jsem ani nevěděl, že chodím do jógy. Sice jsem od kamaráda, který mě vytáhl do hodin MUDr. Jana Černého, zaslechl spojení Iyengar jóga, ale to mi nic moc neříkalo, bral jsem to jako terapeutickou metodu. Cvičení vedl rehabilitační lékař, používaly se při něm různé pomůcky, náramně mi prospívalo, a já se několik let spokojil s pořádným protažením jednou týdně bez dalších ambicí. Tak začala moje cesta hatha jógy.
Pokud budete několik let cvičit (byť jen jednou týdně), zcela nevyhnutelně u vás začne docházet k fyzickým i mentálním změnám (pokud to nebudete přehánět jako já, tak pravděpodobně veskrze pozitivním) a rovněž k posunu v oblasti samotného přístupu k józe. Možná začnete zkoumat, kde se to celé vzalo, co je za tím a jaké jsou širší souvislosti. Možná u Vás dojde k postupné změně stravy, poté, co začnete lépe vnímat, jak na Vás které jídlo působí. Možná přibude pránajáma a meditace, možná úplně změníte pohled na svět kolem sebe. A možná taky ne, to je na Vás.
Nechci Vám brát čas dlouhým rozepisováním a už vůbec nehodlám vést s nikým polemiky, zda by místo jógy nebylo lepší to či ono nebo která jóga je ta pravá. Každý jsme na své cestě a každý neseme odpovědnost za své jednání. Pokud najdu něco zajímavého, co mě osobně nějak oslovilo, prostě se o to na těchto stránkách podělím. Jak s tím naloží případní čtenáři, je na nich.

http://www.iyogi.cz/#teaching

Proč cvičit jógu

Z pohledu funkce fyzického těla

 • zvýšení síly
 • zvýšení ohebnosti
 • zlepšení koordinace a stability
 • zlepšení držení těla

Z pohledu zdravotního stavu

 • korekce až vyléčení celé řady zdravotních obtíží (cvičení je nutno vhodně uzpůsobit zdravotnímu stavu)
 • posílení nervového a imunitního systému
 • zlepšení zažívání

Z pohledu psychiky

 • zlepšení schopnosti relaxace
 • zlepšení schopnosti koncentace
 • uvolnění od stresu
 • zkvalitnění spánku
 • zmírnění až odstranění řady psychických problémů 
 • posílení vnitřní vyrovnanosti v běžném životě

Z pohledu transformace jedince

 • postupem času změna ve vnímání sebe i okolního světa
 • osobní vnitřní zkušenost místo vnějších doktrín

Jóga v denním životě

Nemám teď na mysli populární směr jógy, ale původní význam uvedených slov. Cvičení jógy časem přestane být omezeno na vyhrazené časy pro fyzická cvičení či meditaci, ale začne se projevovat i v běžném životě. Zjistíte, že držení těla a způsob dýchání nejen zrcadlí Vaši psychiku, ale naopak že Vaše myšlení a emoce mohou být postavením těla a způsobem dechu pozitivně ovlivňovány. Zjistíte, že posílená vůle a schopnost koncentrace získané při cvičení jógy se postupně přenáší i do každodenních situací. Mezi nekontrolovanými přílivy emocí a chaotickým těkání mysli mezi minulostí a budoucností se začnou objevovat stavy plného vnímání přítomnosti a vědomého koncentrovaného jednání.
Bez ohledu na to, s jakými pohnutkami k praxi jógy zpočátku přistoupíte, výše uvedené plody se časem projeví jako přirozený důsledek Vaší pravidelné praxe. Není to ovšem tak, že by se praktikující jógy nemohl zranit, že by nemohl onemocnět, že by nemohl propadnout depresi. Jóga není zázračným prostředkem, jak se vyhnout všem problémům v životě. Jóga je prostředkem, jak se naučit lépe porozumět svému tělu, své mysli, jak najít cestu dovnitř sebe sama. Cesta, jak nahradit nevědomé zvyky těla a mysli jejich ovládnutím.