neděle 8. června 2014

Proč cvičit jógu?

www.iyogi.cz

 

 Co je to jóga?

Definic jógy je po internetu a v literatuře dost, necítím potřebu vymýšet na svém stupni poznání nějakou další. Jisté je, že nejde jen o tělesná cvičení. To, zda praktikující vnímá jógu jako cestu transformace ducha a těla, nebo jen jako zdravý pohyb s blahodárnými účinky na fyzickou kondici i psychiku, je ovšem otázkou jeho zaměření a momentální situace, v níž se nachází.

Moje cesta k józe

Sám jsem začal s jógou netypicky, totiž tak, že jsem ani nevěděl, že chodím do jógy. Sice jsem od kamaráda, který mě vytáhl do hodin MUDr. Jana Černého, zaslechl spojení Iyengar jóga, ale to mi nic moc neříkalo, bral jsem to jako terapeutickou metodu. Cvičení vedl rehabilitační lékař, používaly se při něm různé pomůcky, náramně mi prospívalo, a já se několik let spokojil s pořádným protažením jednou týdně bez dalších ambicí. Tak začala moje cesta hatha jógy.
Pokud budete několik let cvičit (byť jen jednou týdně), zcela nevyhnutelně u vás začne docházet k fyzickým i mentálním změnám (pokud to nebudete přehánět jako já, tak pravděpodobně veskrze pozitivním) a rovněž k posunu v oblasti samotného přístupu k józe. Možná začnete zkoumat, kde se to celé vzalo, co je za tím a jaké jsou širší souvislosti. Možná u Vás dojde k postupné změně stravy, poté, co začnete lépe vnímat, jak na Vás které jídlo působí. Možná přibude pránajáma a meditace, možná úplně změníte pohled na svět kolem sebe. A možná taky ne, to je na Vás.
Nechci Vám brát čas dlouhým rozepisováním a už vůbec nehodlám vést s nikým polemiky, zda by místo jógy nebylo lepší to či ono nebo která jóga je ta pravá. Každý jsme na své cestě a každý neseme odpovědnost za své jednání. Pokud najdu něco zajímavého, co mě osobně nějak oslovilo, prostě se o to na těchto stránkách podělím. Jak s tím naloží případní čtenáři, je na nich.

http://www.iyogi.cz/#teaching

Proč cvičit jógu

Z pohledu funkce fyzického těla

 • zvýšení síly
 • zvýšení ohebnosti
 • zlepšení koordinace a stability
 • zlepšení držení těla

Z pohledu zdravotního stavu

 • korekce až vyléčení celé řady zdravotních obtíží (cvičení je nutno vhodně uzpůsobit zdravotnímu stavu)
 • posílení nervového a imunitního systému
 • zlepšení zažívání

Z pohledu psychiky

 • zlepšení schopnosti relaxace
 • zlepšení schopnosti koncentace
 • uvolnění od stresu
 • zkvalitnění spánku
 • zmírnění až odstranění řady psychických problémů 
 • posílení vnitřní vyrovnanosti v běžném životě

Z pohledu transformace jedince

 • postupem času změna ve vnímání sebe i okolního světa
 • osobní vnitřní zkušenost místo vnějších doktrín

Jóga v denním životě

Nemám teď na mysli populární směr jógy, ale původní význam uvedených slov. Cvičení jógy časem přestane být omezeno na vyhrazené časy pro fyzická cvičení či meditaci, ale začne se projevovat i v běžném životě. Zjistíte, že držení těla a způsob dýchání nejen zrcadlí Vaši psychiku, ale naopak že Vaše myšlení a emoce mohou být postavením těla a způsobem dechu pozitivně ovlivňovány. Zjistíte, že posílená vůle a schopnost koncentrace získané při cvičení jógy se postupně přenáší i do každodenních situací. Mezi nekontrolovanými přílivy emocí a chaotickým těkání mysli mezi minulostí a budoucností se začnou objevovat stavy plného vnímání přítomnosti a vědomého koncentrovaného jednání.
Bez ohledu na to, s jakými pohnutkami k praxi jógy zpočátku přistoupíte, výše uvedené plody se časem projeví jako přirozený důsledek Vaší pravidelné praxe. Není to ovšem tak, že by se praktikující jógy nemohl zranit, že by nemohl onemocnět, že by nemohl propadnout depresi. Jóga není zázračným prostředkem, jak se vyhnout všem problémům v životě. Jóga je prostředkem, jak se naučit lépe porozumět svému tělu, své mysli, jak najít cestu dovnitř sebe sama. Cesta, jak nahradit nevědomé zvyky těla a mysli jejich ovládnutím.

Žádné komentáře:

Okomentovat